Báo Quân đội nhân dân gặp mặt chuyên gia xây dựng Đảng

Báo Quân đội nhân dân gặp mặt chuyên gia xây dựng Đảng

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2018), sáng 19-6, tại Hà Nội, Báo Quân...

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với...

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - nhìn từ sức mạnh chính trị - tinh thần

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - nhìn từ sức mạnh chính trị - tinh thần

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX, là chiến thắng của...

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong Đại thắng Mùa xuân 1975 lịch sử

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong Đại thắng Mùa xuân 1975 lịch sử

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh...

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới

Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là...

34 liên quan