Siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản

Siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản

Vì lợi nhuận lớn nên tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản dù đã bị xử lý, nhưng vẫn không...

2 liên quan

Phúc Thọ quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM trong năm nay

Phúc Thọ quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM trong năm nay

Đó là thông tin được ông Nguyễn Việt Liên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ cung cấp tại buổi...

1 liên quan

Phúc Thọ sẽ trở thành huyện Nông thôn mới trong năm 2018

Phúc Thọ sẽ trở thành huyện Nông thôn mới trong năm 2018

Đó là niềm tin của Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Việt Liên, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành...

2 liên quan

Phúc Thọ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018

Phúc Thọ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018

Mục tiêu huyện Phúc Thọ, Hà Nội đặt ra là hết năm 2018 hoàn thành nông thôn mới (NTM) 2 xã còn lại và được...

2 liên quan

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội): 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội): 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động 3 sạch 'Nước sạch, Nông nghiệp sạch, Môi trường sạch' được coi là...

2 liên quan

Thực hiện '3 sạch' để nâng cao chất lượng nông thôn mới

Thực hiện '3 sạch' để nâng cao chất lượng nông thôn mới

Thời gian qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã thực hiện cuộc vận động '3 sạch' gồm nông nghiệp sạch, nước sạch và...

Sạt lở kè Xuân Phú có nhiều diễn biến phức tạp

Sạt lở kè Xuân Phú có nhiều diễn biến phức tạp

UBND huyện Phúc Thọ đã báo cáo diễn biến và hiện trạng sạt lở kè Xuân Phú tại xã Xuân Phú ứng vị trí từ K2+550...

4 liên quan

Giấc mơ Việt Nam

Giấc mơ Việt Nam

'Tôi nhìn thấy hình ảnh của thế hệ chúng tôi - thế hệ của những thanh niên Nhật Bản 30-40 năm trước tràn đầy...

Phúc Thọ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018

Phúc Thọ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018

Mục tiêu huyện Phúc Thọ, Hà Nội đặt ra là hết năm 2018 hoàn thành nông thôn mới (NTM) 2 xã còn lại và được...

26 liên quan