Từ chuyện bắt học sinh tát bạn 231 cái đến đào tạo thế hệ vâng lời

Từ chuyện bắt học sinh tát bạn 231 cái đến đào tạo thế hệ vâng lời

PGS Bùi Thiện Dụ cho rằng giáo dục trước hết phải tạo ra con người nhân văn, là chủ thể của cuộc sống và ý...

24 liên quan

Chương trình giáo dục phổ thông cần thống nhất trong cả nước

Chương trình giáo dục phổ thông cần thống nhất trong cả nước

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Việc sửa đổi Luật Giáo dục...

70 liên quan

Lao động làng nghề: Nhiều thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Lao động làng nghề: Nhiều thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hiện cả nước có 5.407 làng nghề đang hoạt động, trong đó có 1.748 làng nghề truyền thống, thu hút khoảng 11...

338 liên quan

Di sản văn hóa Việt Nam: Kết tinh những tinh hoa truyền thống

Di sản văn hóa Việt Nam: Kết tinh những tinh hoa truyền thống

Hà Nội có rất nhiều làng nghề, và qua những thăng trầm của lịch sử, người Hà Nội vẫn giữ được nếp văn hóa...

9 liên quan

Làng nghề cũng phải 4.0

Làng nghề cũng phải 4.0

Trong bối cảnh mới, các làng nghề cũng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

1 liên quan

Làng nghề trước cách mạng công nghệ 4.0 - Bài 2: Hướng đi tất yếu

Làng nghề trước cách mạng công nghệ 4.0 - Bài 2: Hướng đi tất yếu

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã góp phần tác động lớn tới sự thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, nhất là...

1 liên quan

Làng nghề trước cách mạng công nghệ 4.0 - Bài 2: Ứng dụng công nghệ thế nào?

Làng nghề trước cách mạng công nghệ 4.0 - Bài 2: Ứng dụng công nghệ thế nào?

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã góp phần tác động lớn tới sự thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, nhất là...

Định vị bản sắc làng nghề Việt trong 'cơn lốc' 4.0
Định vị bản sắc làng nghề Việt trong 'cơn lốc' 4.0 - Ảnh 1 Định vị bản sắc làng nghề Việt trong 'cơn lốc' 4.0 - Ảnh 2 Định vị bản sắc làng nghề Việt trong 'cơn lốc' 4.0 - Ảnh 3

Định vị bản sắc làng nghề Việt trong 'cơn lốc' 4.0

Để bước đi vững chắc trong hội nhập, làng nghề cần lấy công nghệ là mũi nhọn để sản xuất thương mại, đầu tư...

1 liên quan

Làng nghề Việt: Tư duy 4.0 và cuộc vượt thoát tư duy 'ao làng'

Làng nghề Việt: Tư duy 4.0 và cuộc vượt thoát tư duy 'ao làng'

Nếu không muốn lỡ con tàu 4.0, làng nghề phải làm cuộc cách mạng về góc tiếp cận và cách thức tổ chức sản...

19 liên quan

Làng nghề Việt và 'cơn lốc' 4.0

Làng nghề Việt và 'cơn lốc' 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ đặt làng nghề Việt Nam, vốn yếu về quy mô và trình độ sản xuất, vào thế...

12 liên quan

Tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội

Tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội

'Các giải pháp về chính sách nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội' là chủ...

1 liên quan

Dự thảo Luật Về hội: 'Bế tắc vì quan điểm chưa rõ ràng'

Dự thảo Luật Về hội: 'Bế tắc vì quan điểm chưa rõ ràng'

Mặc dù không giải lao song đến tận 12h hội thảo đóng góp ý kiến cho dự án Luật Về hội do Ban chủ nhiệm Câu...

32 liên quan