Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Nhật Hoàng

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Nhật Hoàng

  Ngày 30/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân dịp Nhật hoàng Akihito thoái vị

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân dịp Nhật hoàng Akihito thoái vị

  Ngày 30/4, nhân dịp Nhà vua Nhật Bản Akihito thoái vị và trở thành Thượng hoàng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước...

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 3042019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  19 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  14 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng hoàng Nhật Bản

  Ngày 30-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng hoàng Nhật Bản Akihito

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  19 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30-4, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

  19 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  15 liên quan

  Cuộc đời Nhà Vua Nhật Akihito qua những bức ảnh

  Cuộc đời Nhà Vua Nhật Akihito qua những bức ảnh

  Hôm nay, Nhà Vua Nhật Bản Akihito sẽ từ chức sau 3 thập kỷ đóng vai trò 'biểu tượng của nhà nước và sự đoàn...

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thượng Hoàng Akihito đối với...

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản

  Ngày 30.4, nhân dịp Nhà vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  19 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  19 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Nhật Hoàng

  Ngày 30/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito.

  15 liên quan

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Thượng hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản

  Ngày 30/4, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

  Việt Nam trân trọng tình cảm của Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư tới Nhật Hoàng Akihito, nhân dịp ông thoái vị trở thành Thượng Hoàng.

  15 liên quan

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

  Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

  19 liên quan

  Chuyện đời thú vị của Nhà vua Nhật Bản Akihito

  Chuyện đời thú vị của Nhà vua Nhật Bản Akihito

  Nhà vua Akihito, người đứng đầu triều đại liên tục dài nhất thế giới (trong 30 năm), sẽ thoái vị từ ngày 30/4,...

  2 liên quan