Việt Nam nâng cấp tổng cộng 100 T-54 theo cấu hình mới?

Việt Nam nâng cấp tổng cộng 100 T-54 theo cấu hình mới?

Thông qua hợp đồng cung cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực TIFCS-3BU cho chiến xa T-54 thì có thể xác định được...

2 liên quan

'Anh phó' đa tài

'Anh phó' đa tài

Ở phân xưởng Cơ điện-Dụng cụ, Nhà máy Z153, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT), nhiều người vẫn gọi Thiếu tá Vũ Ngọc...

Việt Nam tự lực hiện đại hóa hàng loạt vũ khí Liên Xô cũ

Việt Nam tự lực hiện đại hóa hàng loạt vũ khí Liên Xô cũ

Với sự tiến bộ vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng trong nước, Việt Nam hiện đã có thể làm chủ những...

3 liên quan

Nếu phát triển tiếp xe tăng T-54M, Việt Nam cần cải tiến thêm gì?

Trong điều kiện có thể, Việt Nam vẫn nên tiếp tục nâng cấp thêm dòng xe tăng chủ lực T-54M ở một số khía...

Tường tận hệ thống giáp trụ mới trên xe tăng T-54M Việt Nam

Với việc trang bị giáp phản ứng nổ công nghệ mới, xe tăng T-54M mà nhà máy Z153 cải tiến có khả năng kháng...

Nếu phát triển tiếp xe tăng T-54M, Việt Nam cần cải tiến thêm gì?

Nếu phát triển tiếp xe tăng T-54M, Việt Nam cần cải tiến thêm gì?

Trong điều kiện có thể, Việt Nam vẫn nên tiếp tục nâng cấp thêm dòng xe tăng chủ lực T-54M ở một số khía...

Tường tận hệ thống giáp trụ mới trên xe tăng T-54M Việt Nam

Với việc trang bị giáp phản ứng nổ công nghệ mới, xe tăng T-54M mà nhà máy Z153 cải tiến có khả năng kháng...

Việt Nam có thể nhận hợp đồng nâng cấp T-54/55 cho Lào và Campuchia?

Việc làm chủ hoàn toàn dây chuyền công nghệ hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 được cho là...

Việt Nam sẽ nâng cấp xe tăng T-62?

Việt Nam sẽ nâng cấp xe tăng T-62?

Với thành công từ đề tài cải tiến xe tăng T-54B, công nghiệp quốc phòng Việt Nam hoàn toàn có khả năng thực...

Thi đua khắc phục việc khó

Thực hiện phong trào thi đua 'lao động giỏi, lao động sáng tạo', từ năm 2012 đến nay, cán bộ, ĐVCĐ Nhà máy...

1 liên quan