Xe tăng T-55 nâng cấp của Việt Nam bắn nghiệm thu pháo

Xe tăng T-55 nâng cấp của Việt Nam bắn nghiệm thu pháo

Hình ảnh đầu tiên của xe tăng T-54/55 nâng cấp với pháo chính 100 mm bổ sung ốp bọc cách nhiệt và khí tài...

28 liên quan

Xe thiết giáp Việt Nam hoán cải làm nhiệm vụ quốc tế

Xe thiết giáp Việt Nam hoán cải làm nhiệm vụ quốc tế

Theo báo QĐND, Nhà máy Z153 đã cải hoán thành công BTR-152 thành xe thiết giáp cứu thương phục vụ lực lượng...

T-54 nâng cấp của Việt Nam 'miễn nhiễm' tên lửa TOW

T-54 nâng cấp của Việt Nam 'miễn nhiễm' tên lửa TOW

Theo đánh giá, các lớp giáp phụ bổ sung cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-54M3 của Việt Nam sẽ giúp nó vô hiệu...

1 liên quan

Việt Nam sẽ xuất khẩu công nghệ nâng cấp xe tăng T-54/55?

Việt Nam sẽ xuất khẩu công nghệ nâng cấp xe tăng T-54/55?

Việc làm chủ hoàn toàn dây chuyền công nghệ hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 được cho là không...

3 liên quan

Việt Nam xuất xưởng loạt tăng với giáp ERA?

Việt Nam xuất xưởng loạt tăng với giáp ERA?

Truyền hình QĐND vừa công bố phóng sự về công tác sửa chữa, nâng cấp loạt xe tăng tại Nhà máy Z153, trong...

3 liên quan

Đổi mới là 'chìa khóa' để phát triển và thành công

Đổi mới là 'chìa khóa' để phát triển và thành công

Những năm qua, Nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật) đã và đang đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả sản...

1 liên quan

Trang bị cứu thương cải hoán từ xe thiết giáp

Trang bị cứu thương cải hoán từ xe thiết giáp

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng giao, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các...