Cải cách thể chế là cải cách cái gì và như thế nào?

Cải cách thể chế là cải cách cái gì và như thế nào?

Kể từ Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã thật sự từ bỏ mô hình nhà nước kế hoạch hóa tập trung, mà đi theo mô...

Cháy tàu hỏa ở Pakistan khiến ít nhất 65 người chết

Cháy tàu hỏa ở Pakistan khiến ít nhất 65 người chết

Ít nhất 65 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một đoàn tàu gặp hỏa hoạn.

'Thể chế, thể chế và thể chế'

'Thể chế, thể chế và thể chế'

Việt Nam thuộc về nhóm các nước Đông Nam Á, nhưng về mặt văn hóa, chúng ta lại thuộc về các nước Đông Bắc...

13 liên quan

Xóa nghèo nhân văn phải bắt đầu bằng xóa nghèo tri thức

Xóa nghèo nhân văn phải bắt đầu bằng xóa nghèo tri thức

Đây là quan điểm được GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam – nêu ra trong hội thảo 'Quản...

1 liên quan

Châu Âu bất an trước kỳ bầu cử quan trọng

Châu Âu bất an trước kỳ bầu cử quan trọng

Bầu cử Nghị viện châu Âu chính thức diễn ra ngày 23/5 đem theo nỗi bất an và bầu không khí tương đối bi quan...

405 liên quan

Châu Âu bất an trước kỳ bầu cử quan trọng

Châu Âu bất an trước kỳ bầu cử quan trọng

Bầu cử Nghị viện châu Âu chính thức diễn ra ngày 23/5 đem theo nỗi bất an và bầu không khí tương đối bi quan...

405 liên quan

Cần hoạch định chặt chẽ chính sách đầu tư công

Cần hoạch định chặt chẽ chính sách đầu tư công

TCTC Online - Đầu tư công hiện nay ở Việt Nam đang dàn trải, rộng khắp nhưng ở đâu cũng gặp vấn đề chậm tiến...

7 liên quan