Từng bước định hướng phát triển du lịch Lai Châu thành điểm đến hấp dẫn

Từng bước định hướng phát triển du lịch Lai Châu thành điểm đến hấp dẫn

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 'Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn...

2 liên quan

Bế mạc trại sáng tác điêu khắc đề tài 'Lực lượng vũ trang -Chiến tranh cách mạng'

Bế mạc trại sáng tác điêu khắc đề tài 'Lực lượng vũ trang -Chiến tranh cách mạng'

Ngày 13/9, tại Nhà sáng tác Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam bế mạc trại sáng...

31 tác phẩm điêu khắc mới về đề tài Lực lượng vũ trang – Chiến tranh cách mạng

Ngày 13/9, tại Nhà sáng tác Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã bế mạc trại...

Thức dậy cảm hứng sáng tác điêu khắc về đề tài chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác điêu khắc đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng năm 2019 do Bảo tàng Lịch sử Quân...

15 liên quan

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2019

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vừa có thông báo về kế hoạch tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2019.