Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ra mắt hơn 500 ấn phẩm sách

Kể từ lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất (tháng 7-2019) tính đến ngày 1-12-2019, Nhà xuất bản Chính trị...

6 liên quan

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2019

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 10/12/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ II, năm...

6 liên quan

Ra mắt cuốn sách về xây dựng và phát triển thành phố thông minh của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành
Ra mắt cuốn sách về xây dựng và phát triển thành phố thông minh của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ảnh 1
Ra mắt cuốn sách về xây dựng và phát triển thành phố thông minh của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ảnh 2
Ra mắt cuốn sách về xây dựng và phát triển thành phố thông minh của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ảnh 3

Ra mắt cuốn sách về xây dựng và phát triển thành phố thông minh của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa hoàn tất đề tài...

8 liên quan

Ra mắt cuốn sách 'Lịch sử Đảng bộ Công an T.Ư (1945 - 2015)'

Ngày 30-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Lễ ra...

1 liên quan

Lĩnh vực xuất bản, phát hành trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Lĩnh vực xuất bản, phát hành trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

'Xuất bản điện tử là vấn đề chúng ta cần tập trung trong thời gian tới. Phải tạo điều kiện để nhà xuất bản...

5 liên quan

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành

Hội thảo 'Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ...

5 liên quan

Hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở

Hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên...

98 liên quan