Phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018' tại Đà Nẵng

Phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018' tại Đà Nẵng

Giao lưu phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018'

Giao lưu phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018'

Mới đây, chương trình Giao lưu Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 với chủ đề 'Sức mạnh công nghệ Số - Cơ hội...

Nhân tài Đất Việt 2018: Một mùa Giải thưởng với nhiều điểm đổi mới!

Nhân tài Đất Việt 2018: Một mùa Giải thưởng với nhiều điểm đổi mới!

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 đã chính thức được phát động vào chiều ngày 23/4/2018. Bước sang năm thứ...

VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

Theo đề án cơ cấu lại Tập đoàn, đặc biệt theo nhu cầu phát triển trong thời đại mới, VNPT đã và đang tập trung...

Chính thức phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Chính thức phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Ngày 23/4, giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 chính thức được phát động, với chủ đề 'Sức mạnh công nghệ số'.

Nhân tài Đất Việt 2018 tăng gấp đôi giá trị giải thưởng, có thêm hạng mục Sản phẩm số triển vọng

Nhân tài Đất Việt 2018 tăng gấp đôi giá trị giải thưởng, có thêm hạng mục Sản phẩm số triển vọng

Để khuyến khích những sản phẩm Công nghệ thông tin hướng tới tự hội tụ về công nghệ, hướng tới cuộc CMCN 4.0,...