Thống nhất chuẩn mã QR thanh toán qua di động

Thống nhất chuẩn mã QR thanh toán qua di động

Triển khai thanh toán mã QR là một mắt xích trong chu trình xây dựng hệ sinh thái thanh toán di động...

3 liên quan

Sacombank bắt tay JCB triển khai phương thức thanh toán QR

Sacombank bắt tay JCB triển khai phương thức thanh toán QR

Ngày 14/1, tại TP.HCM, Sacombank trở thành ngân hàng đầu tiên trên thế giới hội đủ điều kiện ký kết hợp tác...

Sacombank-JCB hợp tác triển khai thanh toán QR

Ngày 14-1, Sacombank cùng JCB đã ký kết triển khai phương thức thanh toán QR và phát hành thẻ thanh toán...

2 liên quan

Ngân hàng Việt đầu tiên ký triển khai thanh toán bằng mã QR với tổ chức thẻ Nhật Bản

Thông tin từ Sacombank cho biết ngày 14/1/2019, ngân hàng đã trở thành ngân hàng đầu tiên trên thế giới hội...

Có thể rút tiền mặt tại ATM bằng mã QR

Người tiêu dùng có thể rút tiền mặt tại cây ATM bằng điện thoại thông qua QR code...

6 liên quan

Ngân hàng đầu tiên ký với tổ chức thẻ Nhật Bản thanh toán bằng mã QR

Sacombank là ngân hàng đầu tiên ký kết hợp tác triển khai phương thức thanh toán bằng mã QR với tổ chức thẻ...

3 liên quan