Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Năm 2020 - nhìn từ lịch sử

  Từ 1920 - chẵn 100 năm trước đây, hạt giống cách mạng Việt Nam đã được gieo trồng, qua hoạt động của một thanh...

  1 liên quan

  Người khắc bút tích bản di chúc của Bác Hồ bằng đá

  Người khắc bút tích bản di chúc của Bác Hồ bằng đá

  Triệu Hoàng Giang đã khắc hơn 30 bức tranh đá về Bác Hồ, anh đang dự định sẽ làm bức sưu tập 79 chữ ký của...

  3 liên quan

  6 bài học lớn qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

  Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những kỳ tích vĩ đại...

  26 liên quan

  Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

  Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những kỳ tích vĩ đại...

  87 liên quan

  Vẽ Bác Hồ bằng sự kính trọng và biết ơn sâu sắc

  Đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng vô tận cho các họa sĩ. Trong mỗi tác phẩm, các họa sĩ...

  1 liên quan

  Họa sĩ chuyên vẽ chân dung Bác Hồ

  Trong số rất nhiều bức tranh cổ động được trưng bày tại triển lãm 'Chân dung Hồ Chí Minh – góc nhìn từ tranh...