Bổ sung hơn 4300 MW vào nguồn điện trong năm 2020

Bổ sung hơn 4300 MW vào nguồn điện trong năm 2020

Năm 2020, dự kiến tổng công suất nguồn điện mới được đưa vào vận hành chỉ đạt 4.329 MW trong khi tốc độ...

129 liên quan

Nỗ lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nỗ lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2020, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống là...

129 liên quan

Cú huých với dự án BOT ngành điện

Sau Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, nay đến lượt BOT Nhiệt điện Quảng Trị 1 cũng đã chính thức được triển khai...

Cú hích với dự án BOT ngành điện

Sau Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, nay đến lượt BOT Nhiệt điện Quảng Trị 1 cũng đã chính thức được triển khai...

Kỳ vọng các cam kết mới sau khoản đầu tư của AES

AES - tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ - đã tiến thêm một bước tại thị trường Việt Nam, khi ký Biên bản...

7 liên quan

Nhiều dự án tỷ USD ngành điện thong thả... về đích

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải quyết nhanh thủ tục để triển khai gấp 9 dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện...

97 liên quan

Siết chặt doanh nghiệp nước ngoài sử dụng lao động 'chui'

Trường hợp người lao động nước ngoài lao động ở Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép...