Hàng Việt xuất sang Thái Lan tăng

Hàng Việt xuất sang Thái Lan tăng

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu sang Thái Lan đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD trong những tháng...

2 liên quan

Cà phê Việt cần thân thiện môi trường

Cà phê Việt cần thân thiện môi trường

Cây cà phê của Việt Nam ngày càng phải 'có trách nhiệm' hơn với những vấn đề về phát triển bền vững.

1 liên quan

Hàng Việt chinh phục thị trường Thái Lan

Để chinh phục thị trường Thái Lan, các DN xuất khẩu (XK) của Việt Nam phải chủ động tìm hiểu nhu cầu mặt...

4 liên quan

Tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan

Ngày 7-5, hơn 120 doanh nghiệp (DN) thuộc nhiều lĩnh vực của TPHCM đã tham dự hội thảo thông tin các quy...

1 liên quan

Tiếp cận thị trường Thái Lan: Doanh nghiệp Việt cần nắm rõ quy chuẩn hàng hóa

Đây cũng là khuyến nghị của đại diện Tập đoàn Central Group (Thái Lan) tại hội thảo 'Thông tin các quy...

Cơ hội tăng xuất khẩu hàng Việt vào Thái Lan qua Tập đoàn Central

Thái Lan là một trong những thị trường còn nhiều tiềm năng xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam, tuy nhiên chưa...