Người phụ nữ nhiễm HIV hiến thận: 'Tôi không muốn trở thành anh hùng của bất kỳ ai'

Người phụ nữ nhiễm HIV hiến thận: 'Tôi không muốn trở thành anh hùng của bất kỳ ai'

Đây là ca ghép tạng đầu tiên thành công giữa 2 người nhiễm HIV do các bác sĩ phẫu thuật tại ĐH Y khoa Johns...

2 liên quan

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa hai người bị nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa hai người bị nhiễm HIV

Một ca ghép thận hi hữu mới đây đã được các bác sỹ phẫu thuật tại Đại học Johns Hokins ở Baltimore, Hoa Kỳ,...

7 liên quan

Lần đầu tiên trên thế giới ghép thận từ người hiến sống nhiễm HIV

Lần đầu tiên trên thế giới ghép thận từ người hiến sống nhiễm HIV

Đây là ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến sống nhiễm HIV, một bước ngoặt cho các bệnh nhân...

7 liên quan

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa 2 người bị nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa 2 người bị nhiễm HIV

Các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên giữa hai người bị nhiễm HIV. Ca ghép thận...

7 liên quan

Lần đầu tiên thế giới thực hiện ghép thận từ người hiến nhiễm HIV

Lần đầu tiên thế giới thực hiện ghép thận từ người hiến nhiễm HIV

Một cô gái bị nhiễm HIV đã hiến thận của mình cho một người cũng là bệnh nhân HIV khác. Bác sĩ nói đây là...

6 liên quan

Ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV

Các bác sĩ ở Mỹ tiến hành thành công ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV

7 liên quan

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

Một phụ nữ tại Mỹ đã trở thành người nhiễm HIV còn sống hiến tạng đầu tiên trên thế giới. Người nhận là một...

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng nhiễm HIV

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng nhiễm HIV

Đây là ca ghép thận đầu tiên trên thế giới khi người hiến và được ghép tạng đều bị nhiễm HIV và còn sống.

7 liên quan

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến tạng nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến tạng nhiễm HIV

Mới đây, các bác sĩ ở Mỹ tiến hành thành công ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV. Đây được...

7 liên quan

Ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm HIV

Tại Mỹ, mới đây các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép tạng đầu tiên cho một bệnh nhân nhiễm HIV bằng...

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng bị nhiễm HIV

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng bị nhiễm HIV

Một ca ghép thận hi hữu mới đây đã được các bác sỹ phẫu thuật tại Đại học Johns Hokins ở Baltimore, Mỹ, tiến...