Google chính thức phát hành Chrome 70

Google chính thức phát hành Chrome 70

Khi nào các trang web được đánh dấu là 'không an toàn'?

Khi nào các trang web được đánh dấu là 'không an toàn'?

Những website không được mã hóa với giao thức HTTPS sẽ bị đánh dấu là 'không an toàn' (Not Secure) trong trình...

Trình duyệt chrome cảnh báo người dùng các website không an toàn

Trình duyệt chrome cảnh báo người dùng các website không an toàn

Tiếp nối những cam kết đầu tiên của chúng tôi hai năm trước, những website không được mã hóa với giao thức...

Trình duyệt Chrome cảnh báo người dùng các website không an toàn

Trình duyệt Chrome cảnh báo người dùng các website không an toàn

Tiếp nối những cam kết đầu tiên hai năm trước, những website không được mã hóa với giao thức HTTPS sẽ bị đánh...

Chrome 68 cảnh báo các website chưa mã hóa HTTPS

Chrome 68 cảnh báo các website chưa mã hóa HTTPS

Trình duyệt Google Chrome 68 từ nay xếp mọi website chưa được mã hóa là 'không bảo mật'.

Chrome 68 trình làng với tính năng cảnh báo trang web không an toàn

Chrome 68 trình làng với tính năng cảnh báo trang web không an toàn

Google vừa chính thức tung ra bản cập nhật trình duyệt web Chrome 68, với việc thêm tính năng cảnh báo các...

Trình duyệt Chrome phiên bản 68 sẽ chính thức ưu tiên giao thức SSL

Trình duyệt Chrome phiên bản 68 sẽ chính thức ưu tiên giao thức SSL

Trình duyệt Chrome phiên bản 68 phát hành vào tháng 07/2018 sẽ chính thức đánh dấu các website không sử dụng...