Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo

TAG

OECD
Thống nhất trình Dự thảo Nghị quyết về việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung vào Kỳ họp Quốc hội tháng 10/2023

Thống nhất trình Dự thảo Nghị quyết về việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung vào Kỳ họp Quốc hội tháng 10/2023

Báo Đầu Tư
21 phút
Xem xét Nghị quyết liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Xem xét Nghị quyết liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Tạp chí VnEconomy
1 giờ
Bảo đảm tính rõ ràng, thuận tiện trong triển khai thuế tối thiểu toàn cầu

Bảo đảm tính rõ ràng, thuận tiện trong triển khai thuế tối thiểu toàn cầu

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
2 giờ
Cần thiết áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu

Cần thiết áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu

Báo Công Luận
3 giờ
Nghị quyết về thuế GMT: Sẽ theo quy trình thủ tục rút gọn một kỳ họp

Nghị quyết về thuế GMT: Sẽ theo quy trình thủ tục rút gọn một kỳ họp

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
3 giờ
Vì sao Việt Nam cần áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu?

Vì sao Việt Nam cần áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu?

Tạp chí Kinh tế Môi trường
6 giờ
Thuế tối thiểu toàn cầu giúp Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế

Thuế tối thiểu toàn cầu giúp Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế

Báo Nhân Dân
7 giờ
Việt Nam được lợi gì khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu?

Việt Nam được lợi gì khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu?

Tạp chí Người Đưa Tin
7 giờ
Đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1/1/2024

Đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1/1/2024

Báo Tổ Quốc
8 giờ
Ban hành nghị quyết cần đảm bảo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành nghị quyết cần đảm bảo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
9 giờ
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
9 giờ
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Việt Nam cần khẳng định áp thuế tối thiểu toàn cầu

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Việt Nam cần khẳng định áp thuế tối thiểu toàn cầu

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
9 giờ
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thuế tối thiểu toàn cầu không bắt buộc nhưng Việt Nam phải áp dụng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Thuế tối thiểu toàn cầu không bắt buộc nhưng Việt Nam phải áp dụng

Tạp chí Đầu tư Tài chính
9 giờ
Giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu giảm xuống dưới 100.000 tỷ USD

Giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu giảm xuống dưới 100.000 tỷ USD

Bnews
Bnews
9 giờ
Thuế tối thiểu toàn cầu: Việt Nam được hưởng lợi gì?

Thuế tối thiểu toàn cầu: Việt Nam được hưởng lợi gì?

Báo Quân Đội Nhân Dân
9 giờ
Xem xét Nghị quyết liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Xem xét Nghị quyết liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Báo Pháp Luật Việt Nam
10 giờ