Doanh nghiệp ximăng trước nhiều thách thức lớn về tăng trưởng

Doanh nghiệp ximăng trước nhiều thách thức lớn về tăng trưởng

Trong bốn tháng đầu năm 2021, thống kê của Hiệp hội ximăng Việt Nam cho thấy tiêu thụ trong nước khoảng...

1 liên quan

Xi măng Sông Lam Nghệ An: Tạo dựng thương hiệu vững bền

Xi măng Sông Lam Nghệ An: Tạo dựng thương hiệu vững bền

Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An thuộc Tập đoàn The Vissai có hai lò nung Clinker ở Bài Sơn (Đô Lương),...

Xi măng, sắt thép liên tục tăng giá

Xi măng, sắt thép liên tục tăng giá

Thông thường những tháng đầu năm không phải là mùa xây dựng nên giá bán xi măng, sắt thép sẽ không có biến...

8 liên quan

Nhiều doanh nghiệp ximăng tăng giá bán sản phẩm trong tháng Tư

Nhiều doanh nghiệp ximăng tăng giá bán sản phẩm trong tháng Tư

Đại diện các doanh nghiệp sản xuất ximăng cho biết hiện tại chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản...

1 liên quan

Nhiều doanh nghiệp xi măng tăng giá bán sản phẩm

Nhiều doanh nghiệp xi măng tăng giá bán sản phẩm

Từ trung tuần tháng 4, nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng đã điều chỉnh mức giá sản phẩm bán ra, với mức...

8 liên quan

Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng
Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng - Ảnh 1
Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng - Ảnh 2
Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng - Ảnh 3

Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Những công trình của Công ty CP Xi măng Sông Lam tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa lớn cho phát triển kinh tế –...

1 liên quan

Chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ trong sản xuất xi măng

Chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ trong sản xuất xi măng

Trong xu thế phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) xanh, ngành xi măng cũng buộc phải có sự đầu tư...

185 liên quan

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019

Thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019

Xi măng VICEM Bỉm Sơn, Hoàng Thạch tăng giá bán

Xi măng VICEM Bỉm Sơn, Hoàng Thạch tăng giá bán

Ngày 26/9, giá bán xi măng (XM) của VICEM Bỉm Sơn và VICEM Hoàng Thạch được điều chỉnh tăng giá bán với mức...

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

Thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019

Thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường hàng hóa dịch vụ tháng 5/2019

Số liệu thị trường hàng hóa dịch vụ tháng 5/2019

Giá cả một số mặt hàng chủ yếu tháng 5/2019