Thaco với chiến lược nội địa hóa để tăng năng lực cạnh tranh và xuất khẩu

Thaco với chiến lược nội địa hóa để tăng năng lực cạnh tranh và xuất khẩu

Việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp cũng như tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn...

Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa xuất khẩu sản phẩm ôtô và linh kiện phụ tùng

Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa xuất khẩu sản phẩm ôtô và linh kiện phụ tùng

Trong bối cảnh thuế suất nhập khẩu ôtô khu vực ASEAN đã về 0% đang gây sức ép đối với các nhà sản xuất trong...

Trường Hải nỗ lực nâng cao tỉ lệ nội địa hóa
Trường Hải nỗ lực nâng cao tỉ lệ nội địa hóa - Ảnh 1 Trường Hải nỗ lực nâng cao tỉ lệ nội địa hóa - Ảnh 2 Trường Hải nỗ lực nâng cao tỉ lệ nội địa hóa - Ảnh 3

Trường Hải nỗ lực nâng cao tỉ lệ nội địa hóa

Là nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam, THACO đã chủ động xây dựng chiến lược gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cũng...

Trường Hải với chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa xuất khẩu sản phẩm ô tô và linh kiện phụ tùng

Trường Hải với chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa xuất khẩu sản phẩm ô tô và linh kiện phụ tùng

Hiện nay, việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp cũng như tham gia sâu rộng vào chuỗi...

Trường Hải với chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất

Trường Hải với chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất

Hiện nay, việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp cũng như tham gia sâu rộng vào chuỗi...

Doanh nghiệp nhỏ, khát vọng lớn

Doanh nghiệp nhỏ, khát vọng lớn

Doanh nghiệp Việt Nam với sức sáng tạo và vươn lên không ngừng đang trở thành động lực quan trọng của nền...