Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Theo kết quả khảo sát POBI 2018, có 21 địa phương công khai chưa đầy đủ về ngân sách; 3 thành phố gồm Hà Nội,...

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018 có cải thiện rõ rệt

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018 có cải thiện rõ rệt

Theo kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018 (POBI 2018) vừa được công bố, chỉ số trung bình về công...

26 liên quan

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018: Nghịch lý các đầu tàu kinh tế

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018: Nghịch lý các đầu tàu kinh tế

Kết quả xếp hạng 'Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018' do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và...

26 liên quan

Vĩnh Long dẫn đầu, Hải Phòng xếp cuối về chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Vĩnh Long dẫn đầu, Hải Phòng xếp cuối về chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Kết quả xếp hạng 'Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018' do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và...

26 liên quan

Mức độ công khai ngân sách tỉnh được cải thiện

Mức độ công khai ngân sách tỉnh được cải thiện

Ngày 12/6, Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP), Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu...

26 liên quan

Hội nghị - hội thảo

Ngày 12- 6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp Trường đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo quốc gia...

26 liên quan

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Theo kết quả khảo sát POBI 2018, có 21 địa phương công khai chưa đầy đủ về ngân sách; 3 TP gồm Hà Nội, TP...

26 liên quan

Chỉ số công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018: Vĩnh Long đứng đầu, Hải Phòng về cuối

Chỉ số công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018: Vĩnh Long đứng đầu, Hải Phòng về cuối

Sáng nay 12/6/2019, 'Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018' đã chính thức được công bố, đứng đầu là Vĩnh...

2 liên quan

Vĩnh Long đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Vĩnh Long đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Theo báo cáo Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018 được công bố ngày 12/6, Vĩnh Long là tỉnh đạt số...

2 liên quan

Nhiều thành phố lớn có chỉ số minh bạch ngân sách thấp

Nhiều thành phố lớn có chỉ số minh bạch ngân sách thấp

Ngày 12/6, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) công bố Chỉ số Công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018. Kết quả...

26 liên quan

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (với tên viết tắt theo tiếng Anh là POBI), nhằm phản ánh mức độ công khai...

26 liên quan

Chỉ 35/63 tỉnh thành có công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách

Chỉ 35/63 tỉnh thành có công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách

Dựa trên các tài liệu công khai ngân sách địa phương của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, Trung tâm Phát triển...

26 liên quan

Công khai ngân sách tỉnh: Địa phương 'đầu tàu' xếp hạng thấp

Công khai ngân sách tỉnh: Địa phương 'đầu tàu' xếp hạng thấp

Năm trước Hải Phòng là số 0 tròn trĩnh, tức không công bố bất cứ gì, năm nay, Hải Phòng chỉ cải thiện được...

26 liên quan

Vĩnh Long đứng đầu công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2018

Vĩnh Long đứng đầu công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2018

Mức độ công khai minh bạch ngân sách cấp tỉnh đã có sự cải thiện nhưng tính đầy đủ vẫn chưa cao.

26 liên quan

Nghịch lý trong Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018

Nghịch lý trong Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018

Kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018 cho thấy hầu hết thành phố trực thuộc trung ương thuộc...

143 liên quan

Hải Phòng đứng 'bét bảng' về công khai minh bạch ngân sách

Hải Phòng đứng 'bét bảng' về công khai minh bạch ngân sách

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu chỉ số công khai ngân sách địa phuơng năm 2018, đứng cuối bảng là Hải Phòng,...

26 liên quan

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) là một sáng kiến quốc gia, được thực hiện độc lập bởi các tổ chức nghiên...

26 liên quan

Nghịch lý trong POBI 2018: Thành phố trực thuộc trung ương 'lờ' công khai ngân sách

Nghịch lý trong POBI 2018: Thành phố trực thuộc trung ương 'lờ' công khai ngân sách

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018 vừa được công bố cho thấy một nghịch lý khi hầu hết thành phố...

26 liên quan

Hải Phòng xếp cuối bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Hải Phòng xếp cuối bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Theo báo cáo Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018 được công bố ngày 12/6, Vĩnh Long là tỉnh đạt số...

26 liên quan