Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Đợt diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN kết thúc tốt đẹp. Tàu 18 của hải quân Việt Nam hoàn thành...

39 liên quan

Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Tàu 18 của hải quân Việt Nam đã hoàn thành tốt các bài tập diễn tập thực binh trên biển trong khuôn khổ cuộc...

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Đợt diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN kết thúc tốt đẹp. Tàu 18 của hải quân Việt Nam hoàn thành...

Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ
Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ - Ảnh 1
Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ - Ảnh 2
Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ - Ảnh 3

Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ

Tàu hải quân 18 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2 của Quân chủng Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải...

Philippines hiện đại hóa hải quân khi biển Đông 'dậy sóng'

Philippines hiện đại hóa hải quân khi biển Đông 'dậy sóng'

Hải quân Philippines đang nỗ lực hiện đại hóa trang thiết bị, mua thêm tàu chiến, trong bối cảnh Trung Quốc...