Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Sáng 30-10, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm...

35 liên quan

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Ngày 28-10 tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) giai...

35 liên quan

Động lực để mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên

Động lực để mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên

5 năm (2014-2019), Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) của LLVT Quân khu 3 diễn ra sôi nổi, rộng khắp,...

312 liên quan

Tạo đột phá, lan tỏa từ Phong trào Thi đua Quyết thắng

Tạo đột phá, lan tỏa từ Phong trào Thi đua Quyết thắng

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) của LLVT Quân...

312 liên quan

Cụ thể hóa mục tiêu thi đua để xây dựng LLVT vững mạnh

Cụ thể hóa mục tiêu thi đua để xây dựng LLVT vững mạnh

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, thời gian qua, LLVT tỉnh Hải Dương đã bám sát sự lãnh...

312 liên quan