PTTEP mua lại danh mục đầu tư của Murphy Oil tại Malaysia với giá 2,1 tỷ USD

PTTEP mua lại danh mục đầu tư của Murphy Oil tại Malaysia với giá 2,1 tỷ USD

Công ty dầu khí quốc gia Thái Lan PTTEP đã mua lại danh mục đầu tư tại Malaysia của Murphy Oil với giá 2,1...

Cuộc chơi lớn đầy rủi ro

Cuộc chơi lớn đầy rủi ro

50 năm qua, đã có cả trăm công ty dầu khí quốc tế vào Việt Nam hợp tác tìm dầu khí, nhưng chỉ khoảng chục...

Vallourec cung cấp ống thép dầu khí cho dự án ngoài khơi Myanmar của PTTEP

Vallourec cung cấp ống thép dầu khí cho dự án ngoài khơi Myanmar của PTTEP

Vallourec đã nhận được một hợp đồng cung cấp hơn 3.000 tấn thiết bị và phụ kiện đường ống (OCTG) cho Công...

Khai thác dầu khí là một ngành nghề đặc biệt khó khăn và đầy rủi ro

Khai thác dầu khí là một ngành nghề đặc biệt khó khăn và đầy rủi ro

50 năm qua, đã có cả trăm công ty dầu khí quốc tế vào Việt Nam hợp tác tìm dầu khí nhưng hiện tại trụ được...

2 liên quan

Khai thác dầu khí là một ngành nghề đặc biệt khó khăn và đầy rủi ro

Khai thác dầu khí là một ngành nghề đặc biệt khó khăn và đầy rủi ro

50 năm qua, đã có cả trăm công ty dầu khí quốc tế vào Việt Nam hợp tác tìm dầu khí.

2 liên quan

Khó như… chuyện tìm dầu

Khó như… chuyện tìm dầu

50 năm qua, đã có cả trăm công ty dầu khí quốc tế đổ vào thềm lục địa Việt Nam tìm dầu khí.

1 liên quan

Khó như… chuyện tìm dầu

Khó như… chuyện tìm dầu

50 năm qua, đã có cả trăm công ty dầu khí quốc tế đổ vào thềm lục địa Việt Nam tìm dầu khí. Ấy vậy nhưng hiện...