Giảm bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Giảm bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam cho biết, Dự án 'Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng dân tộc miền...

62 liên quan

Dự án mới nhằm giảm bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Dự án mới nhằm giảm bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Ngày 10-9, Dự án Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc trong ứng phó với...

1 liên quan

Tìm cách giảm bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Tìm cách giảm bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Ngày 10/9, tại tỉnh Điện Biên, CARE Quốc tế tại Việt Nam cùng Viện Phát triển Sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng...

13 liên quan

Điện Biên: Thử nghiệm vận hành thông tin Khí hậu nông nghiệp

Điện Biên: Thử nghiệm vận hành thông tin Khí hậu nông nghiệp

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã đồng ý tiếp nhận nguồn viên trợ của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ...

561 liên quan

Những bản hùng ca... bên dòng Nậm Rốm - Bài 2: Khởi nguồn mạch sống

Nậm Rốm, dòng sông đã đi vào lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp trên mảnh đất Điện...