Trường Maple Bear có mấy cơ sở, có hoạt động 'chui'?

Trường Maple Bear có mấy cơ sở, có hoạt động 'chui'?

Trước sự việc cô giáo mầm non nhốt học sinh vào tủ ở trường Maple Bear, rất nhiều người tỏ ra băn khoăn ngôi...

Đóng cửa cơ sở mầm non nhốt trẻ trong tủ trước ngày 30/8

Đóng cửa cơ sở mầm non nhốt trẻ trong tủ trước ngày 30/8

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội) cam kết chuyển học sinh sang chỗ...

179 liên quan

Vụ trẻ bị nhốt trong tủ quần áo: Đóng cửa cơ sở mầm non vì hoạt động 'chui'

Vụ trẻ bị nhốt trong tủ quần áo: Đóng cửa cơ sở mầm non vì hoạt động 'chui'

Không chỉ xảy ra việc cô giáo phạt nhốt trẻ vào tủ quần áo, cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng...

179 liên quan

Học phí tại trường mầm non Maple Bear có cô giáo nhốt trẻ trong tủ đồ một năm bao nhiêu?

Học phí tại trường mầm non Maple Bear có cô giáo nhốt trẻ trong tủ đồ một năm bao nhiêu?

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point – nơi vừa để xảy ra vụ việc giáo viên nhốt trẻ trong tủ đồ là ngôi...

179 liên quan

Sa thải 3 giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo tại Hà Nội

Sa thải 3 giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo tại Hà Nội

Đại diện trường Maple Bear Việt Nam xác nhận có xảy ra sự việc cô giáo nhốt trẻ vào tủ quần áo và đã tiến...

179 liên quan