Bộ VHTT&DL cần khẩn trương ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử

Bộ VHTT&DL cần khẩn trương ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Thứ trưởng Bộ TT&TT...

Lấy người dân làm trung tâm

Lấy người dân làm trung tâm

Kinh nghiệm tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, khi chính quyền quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính thì...

'Giải mã' đúng để kết quả lâu bền

Các chỉ số cải cách hành chính đã chỉ ra những giới hạn và 'dư địa' cho sự đổi mới, phát triển của lĩnh vực...

Bộ Tư pháp tăng 2 bậc Chỉ số Par Index 2017

Bộ Tư pháp tăng 2 bậc Chỉ số Par Index 2017

Theo Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 2017 vừa được Bộ Nội vụ công bố, Bộ Tư pháp từ thứ hạng 6 trên...

Vì sự hài lòng của người bệnh

Từ vị trí số 11/19 đơn vị được xếp hạng năm 2016, chỉ sau một năm, Bộ Y tế bất ngờ 'tụt dốc' 7 bậc, xuống...

Công chức chưa 'chừa' sách nhiễu dân

Công chức chưa 'chừa' sách nhiễu dân

Theo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2017 vừa được công bố tuần qua, trung bình...

Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

Mấy năm gần đây, Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng về chỉ số cải cách hành chính.

21 liên quan

Par Index 2017: Bộ Tài chính đạt điểm cao ở điều tra xã hội học

Par Index 2017: Bộ Tài chính đạt điểm cao ở điều tra xã hội học

Ngày 2/5/2018, Bộ Nội vụ đã công bố bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 của 19 bộ,...

21 liên quan