Startup được gọi là 'Uber của người giúp việc' của Việt Nam gọi vốn thành công

Startup được gọi là 'Uber của người giúp việc' của Việt Nam gọi vốn thành công

Theo nguồn tin từ DealStreetAsia, JupViec đã có thêm một khoản đầu tư lớn từ STI Holdings ngay từ thời điểm...

STI trở thành cổ đông lớn nhất tại JupViec

STI trở thành cổ đông lớn nhất tại JupViec

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giản Đơn (STI) vừa công bố hoàn tất đầu tư vào nền tảng dịch vụ kết nối...

Topica đầu tư 3,5 triệu USD vào nền tảng tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em Kidtopi

Vừa qua, Tổ hợp giáo dục Topica công bố sẽ đầu tư thêm 3,5 triệu USD nhằm phát triển nền tảng học tập tiếng...

Tổ hợp giáo dục Topica nhận được đầu tư 50 triệu USD từ Singapore

Công ty cổ phần Northstar Group tại Singapore vừa đầu tư 50 triệu USD vào công ty công nghệ giáo dục Topica...

Công ty giáo dục trực tuyến Topica 'hút' thêm nhà đầu tư lớn

Công ty Cổ phần Northstar Group, có trụ sở tại Singapore, đã đầu tư 50 triệu USD vào công ty công nghệ giáo...

Singapore đầu tư 50 triệu USD vào công ty giáo dục trực tuyến Việt Nam

Công ty cổ phần Northstar Group, có trụ sở tại Singapore, đã đầu tư 50 triệu USD vào công ty công nghệ giáo...