Tổ hợp giáo dục Topica nhận được đầu tư 50 triệu USD từ Singapore

Tổ hợp giáo dục Topica nhận được đầu tư 50 triệu USD từ Singapore

Công ty cổ phần Northstar Group tại Singapore vừa đầu tư 50 triệu USD vào công ty công nghệ giáo dục Topica...

Công ty giáo dục trực tuyến Topica 'hút' thêm nhà đầu tư lớn

Công ty giáo dục trực tuyến Topica 'hút' thêm nhà đầu tư lớn

Công ty Cổ phần Northstar Group, có trụ sở tại Singapore, đã đầu tư 50 triệu USD vào công ty công nghệ giáo...

Singapore đầu tư 50 triệu USD vào công ty giáo dục trực tuyến Việt Nam

Singapore đầu tư 50 triệu USD vào công ty giáo dục trực tuyến Việt Nam

Công ty cổ phần Northstar Group, có trụ sở tại Singapore, đã đầu tư 50 triệu USD vào công ty công nghệ giáo...

Công ty giáo dục trực tuyến Topica 'hút' thêm nhà đầu tư lớn

Công ty giáo dục trực tuyến Topica 'hút' thêm nhà đầu tư lớn

Công ty cổ phần Northstar Group, có trụ sở tại Singapore, đã đầu tư 50 triệu USD vào công ty công nghệ giáo...

Jupviec và câu chuyện khởi nghiệp thành công làm thay đổi mô hình giúp việc

Jupviec và câu chuyện khởi nghiệp thành công làm thay đổi mô hình giúp việc

Nền tảng kết nối nhu cầu của người giúp việc và các gia đình thông qua ứng dụng di động JupViec.vn vừa được...

Vốn ngoại đổ vào dịch vụ giúp việc tại nhà: Bình cũ rượu mới?

Vốn ngoại đổ vào dịch vụ giúp việc tại nhà: Bình cũ rượu mới?

Dịch vụ giúp việc tại các gia đình vừa được rót vốn với tổng giá trị đăng ký lên tới 8 triệu USD. Dự báo đây...

Startup JupViec.vn gọi vốn thành công từ quỹ Patamar Capital

Startup JupViec.vn gọi vốn thành công từ quỹ Patamar Capital

Quỹ đầu tư từ Hoa Kỳ là Patamar Capital đã hoàn thành việc rót vốn vào JupViec.vn, nền tảng kết nối người...

JupViec gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư Mỹ

JupViec gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư Mỹ

CEO Phan Hồng Minh cho biết với nguồn vốn mới, công ty sẽ mở rộng mô hình ra thêm nhiều tỉnh thành.

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

Quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital vừa hoàn tất việc đầu từ vào JupViec.vn,nền tảng kết nối người giúp việc và...

JupViec.vn tiếp tục nhận được đầu tư từ quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital

JupViec.vn tiếp tục nhận được đầu tư từ quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital

Nền tảng kết nối nhu cầu giữa người giúp việc và khách hàng qua ứng dụng Jupviec.vn vừa tiếp tục nhận được...