PAPI 2019: Không có BHXH - nhân tố dẫn tới sự gia tăng quan ngại về đói nghèo

PAPI 2019: Không có BHXH - nhân tố dẫn tới sự gia tăng quan ngại về đói nghèo

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2019 vừa được công bố đã chỉ ra...

2 liên quan

Không có BHXH: Một nhân tố dẫn tới sự gia tăng về đói nghèo

Không có BHXH: Một nhân tố dẫn tới sự gia tăng về đói nghèo

Mới đây, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2019 được công bố đã chỉ ra rằng,...

327 liên quan

Báo cáo PAPI 2018: Ô nhiễm, đói nghèo, tham nhũng được người dân quan tâm hàng đầu

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 (PAPI) đo lường hiệu quả...

3 liên quan

Người dân hài lòng hơn trong việc tổ chức, lập danh sách hộ nghèo

Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại lễ công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính...

21 liên quan

Tỷ lệ 'lót tay' xin việc trong khu vực nhà nước chưa giảm

Nội dung trên được thể hiện trong báo cáo PAPI năm 2018, vừa được công bố vào sáng 2/4 tại Hà Nội.

327 liên quan