Năng suất lao động thấp kìm hãm tăng trưởng GDP

Năng suất lao động thấp kìm hãm tăng trưởng GDP

Sáng 26.9.2018, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự hỗ trợ của Viện Konrad - Adenauer Stiftung...

2 liên quan

Nếu nền kinh tế dựa nhiều vào FDI, năng suất lao động sẽ giảm nhanh

Nếu nền kinh tế dựa nhiều vào FDI, năng suất lao động sẽ giảm nhanh

Nền kinh tế nếu cứ dựa vào các doanh nghiệp khối FDI quá lớn, sẽ dẫn tới năng suất lao động bị tụt xuống rất...

2 liên quan

Năng suất lao động của Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

Năng suất lao động của Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

Nền kinh tế của Việt Nam đã phát triển một cách liên tục và đạt được những thành tựu lớn nhưng vấn đề năng...

14 liên quan

Tìm kiếm ý tưởng hợp tác quản lý tranh chấp khu vực Biển Đông

Tìm kiếm ý tưởng hợp tác quản lý tranh chấp khu vực Biển Đông

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (Đức) và Đại sứ quán Australia tại...

TP.HCM xây dựng đô thị sáng tạo ứng dụng giao dịch điện tử, ngăn chặn cán bộ 'ăn tiền'

TP.HCM xây dựng đô thị sáng tạo ứng dụng giao dịch điện tử, ngăn chặn cán bộ 'ăn tiền'

TP.HCM đang lên kế hoạch xây dựng chính quyền khu đô thị sáng tạo, là kiểu chính quyền kiểu mẫu, mọi giao...

Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông

Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông

Ý tưởng xây dựng đô thị sáng tạo được khởi xướng từ cuối năm 2017 dựa trên đặc thù và nguồn lực sẵn có của...