Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 phấn đấu trở thành đơn vị mẫu mực của Liên hợp quốc

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 phấn đấu trở thành đơn vị mẫu mực của Liên hợp quốc

Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 13/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2...

22 liên quan

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho các 'sứ giả' tham gia GGHB ở Nam Sudan

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho các 'sứ giả' tham gia GGHB ở Nam Sudan

Sáng nay (13/11), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2) lên...

22 liên quan

Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2) lên đường...

22 liên quan

Bệnh viện dã chiến số 2 lên đường tới Nam Sudan tham gia gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến số 2 lên đường tới Nam Sudan tham gia gìn giữ hòa bình

Sáng nay, 13/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường...

22 liên quan

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Sáng 13-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện...

22 liên quan

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi Nam Sudan
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi Nam Sudan - Ảnh 1
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi Nam Sudan - Ảnh 2
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi Nam Sudan - Ảnh 3

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi Nam Sudan

Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức lễ xuất quân bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 (BV) lên đường thực hiện nhiệm vụ...

22 liên quan

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Sáng 13/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ...

22 liên quan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan

Sáng 13-11, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ...

18 liên quan

Những hình ảnh Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2
Những hình ảnh Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 - Ảnh 1
Những hình ảnh Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 - Ảnh 2
Những hình ảnh Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 - Ảnh 3

Những hình ảnh Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Sáng 13/11/2019, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm...

22 liên quan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện...

18 liên quan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan

Sáng 13/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ...

3 liên quan

Đối ngoại Quốc phòng góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Đối ngoại Quốc phòng góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) Việt Nam là bộ phận quan trọng của nền ngoại giao Nhà nước Việt Nam, là bộ phận,...

2 liên quan

Triển khai quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cử sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn...

5 liên quan

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 24-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho hai...

15 liên quan

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sỹ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sỹ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Chiều 24-10, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước, giao nhiệm vụ cho 2 sỹ quan chuẩn...

15 liên quan

Thêm 2 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan

Thêm 2 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch...

5 liên quan

Cử 2 sĩ quan tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc

Cử 2 sĩ quan tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan làm...

5 liên quan

Thêm 2 sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ

Thêm 2 sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ

Trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
Trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh 1
Trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh 2
Trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh 3

Trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Chiều 24-10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước; giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí chuẩn...

15 liên quan

Việt Nam tiếp tục cử sĩ quan tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Việt Nam tiếp tục cử sĩ quan tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Chiều ngày 24-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho...

15 liên quan

Chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến 2.2 sang Nam Sudan làm nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến 2.1 dự kiến được...

3 liên quan

Thủ tướng Australia và Việt Nam thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Thủ tướng Australia và Việt Nam thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Quốc phòng và các đơn vị có liên quan trong việc tham gia đưa Bệnh...

83 liên quan