Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng số tiền mà Công ty Tư vấn và thiết kế công trình hàng không (ADCC) dự kiến để triển khai quy hoạch dự...

1 liên quan

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng số tiền mà Công ty Tư vấn và thiết kế công trình hàng không (ADCC) dự kiến để triển khai quy hoạch dự...

Quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam

Quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thống nhất phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án...

3 liên quan

Lấy ở đâu 18.000 tỷ để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?

Lấy ở đâu 18.000 tỷ để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?

Nói về nguồn vốn 18.000 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng Tân Sơn Nhất, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho...

176 liên quan

Nối đường trên cao vào cửa phía bắc Tân Sơn Nhất

Nối đường trên cao vào cửa phía bắc Tân Sơn Nhất

Đó là đề xuất của nhóm chuyên gia nghiên cứu 4 phương án mở rộng sân bay báo cáo với Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: Thủ tướng đã nghe phương án của nhóm tư vấn TP.HCM

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: Thủ tướng đã nghe phương án của nhóm tư vấn TP.HCM

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, quan điểm khoa học khác nhau trong mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là bình thường...

176 liên quan

Mở rộng Tân Sơn Nhất: Tư vấn TP.HCM ngược chiều tư vấn Pháp

Mở rộng Tân Sơn Nhất: Tư vấn TP.HCM ngược chiều tư vấn Pháp

Phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía nam của tư vấn Pháp ADPi tương tự với phương án được đưa ra...

176 liên quan