Xây dựng điểm về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông

Xây dựng điểm về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng đến thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật BĐBP đã tổ chức...

77 liên quan

Hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Bộ GTVT vừa có Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng...

3 liên quan

Đồng Nai: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Đồng Nai: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Nhằm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch...

4 liên quan

Sẽ sửa quy định về điều kiện thành lập, quản lý kho bãi

Sẽ sửa quy định về điều kiện thành lập, quản lý kho bãi

Việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh...

Ngành Dự trữ Nhà nước: Tập trung thực hiện cải cách tài chính công

Ngành Dự trữ Nhà nước: Tập trung thực hiện cải cách tài chính công

Cải cách tài chính công là một nội dung trọng tâm của cải cách hành chính. Để triển khai những quy định pháp...

Bộ Giao thông vận tải đã cắt giảm được 69/134 sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành

Bộ Giao thông vận tải đã cắt giảm được 69/134 sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện nay Bộ đang thực hiện quản lý kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối...