Hiệu trưởng 'ém' tiền Formosa của HS cho giáo viên đi chơi nói gì?

Hiệu trưởng 'ém' tiền Formosa của HS cho giáo viên đi chơi nói gì?

Nhận 4,5 triệu đồng tiền ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển Formosa từ Phòng GDĐT huyện, hiệu...

Hiệu trưởng kêu oan vụ tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa cho GV nghỉ mát

Hiệu trưởng kêu oan vụ tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa cho GV nghỉ mát

Ông Lương Viết Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho rằng, vì Phòng...

'Ém' tiền hỗ trợ sự cố Formosa của học sinh cho giáo viên đi du lịch

'Ém' tiền hỗ trợ sự cố Formosa của học sinh cho giáo viên đi du lịch

Sau khi nhận 4,5 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh trong diện bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa, Hiệu trưởng Trường...

Tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa không chi cho GV đi nghỉ mát

Tiền hỗ trợ HS bị ảnh hưởng Formosa không chi cho GV đi nghỉ mát

Ban chấp hành công đoàn Trường Tiểu học Triệu Vân (xã Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị) khẳng định, ông Lương...

Hiệu trưởng ỉm tiền hỗ trợ vụ Formosa: 'Mượn tạm thôi'

Hiệu trưởng ỉm tiền hỗ trợ vụ Formosa: 'Mượn tạm thôi'

Ông Hùng cho biết, sau khi nhận số tiền hỗ trợ học sinh, ông đã 'tạm thời mượn' 4,5 triệu đồng để hỗ trợ cho...

Hiệu trưởng bị tố 'ỉm' tiền ủng hộ học sinh

Hiệu trưởng bị tố 'ỉm' tiền ủng hộ học sinh

Ông Lương Viết Hùng – Hiệu trưởng Trường tiểu học Triệu Vân (xã Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị) đã bị nhiều...