Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên bị chuyển việc

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bị thuyên chuyển công tác vì đánh máy văn bản về kinh phí...

2 liên quan

Soạn thảo văn bản 'vống' gần 280 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT bị điều chuyển công tác

Soạn thảo văn bản 'vống' gần 280 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT bị điều chuyển công tác

Một cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa bị điều chuyển công tác vì gửi cấp trên kinh phí...

6 liên quan

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường ở Hải Phòng bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường ở Hải Phòng bị chuyển việc

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vừa bị thuyên chuyển công tác vì đánh máy văn bản về kinh...

5 liên quan

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường ở Hải Phòng bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường ở Hải Phòng bị chuyển việc

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vừa bị thuyên chuyển công tác vì đánh máy văn bản về kinh...

5 liên quan

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vừa bị thuyên chuyển công tác vì đánh máy văn bản về kinh...

6 liên quan