Nhiều tỉnh, thành phố kiện toàn nhân sự

Nhiều tỉnh, thành phố kiện toàn nhân sự

UBND thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa vừa tổ chức công bố và trao các quyết...

159 liên quan

Nhân sự mới Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, TPHCM

Nhân sự mới Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa vừa tổ chức công bố...

1 liên quan

Nhân sự mới Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM

Nhân sự mới Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa vừa tổ chức công bố...

14 liên quan

Quảng Ninh bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc sở qua hình thức thi tuyển

Quảng Ninh bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc sở qua hình thức thi tuyển

Ngày hôm nay, 18/9, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám...

Nhân sự mới tỉnh Quảng Ninh

Nhân sự mới tỉnh Quảng Ninh

Người trúng tuyển chức danh phó giám đốc Sở KH&ĐT là ông Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 tỉnh thành
Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 tỉnh thành - Ảnh 1 Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 tỉnh thành - Ảnh 2 Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 tỉnh thành - Ảnh 3

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 tỉnh thành

Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Quảng Ngãi, An Giang, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh...

6 liên quan