Bến Thành Ford được Ford toàn cầu vinh danh đại lý có nhiều cống hiến

Bến Thành Ford được Ford toàn cầu vinh danh đại lý có nhiều cống hiến

Sáu đại lý từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có đại lý Bến Thành Ford tại Việt Nam đã được vinh danh vì...

7 liên quan

Một đại lý Ford của Việt Nam được vinh danh cùng 5 đại lý khác toàn cầu

Một đại lý Ford của Việt Nam được vinh danh cùng 5 đại lý khác toàn cầu

Sáu đại lý từ khắp nơi trên thế giới đã được vinh danh vì những cống hiến cho xã hội, thông qua giải thưởng...

146 liên quan

Tập đoàn Ford Motor vinh danh các đại lý có nhiều cống hiến cho cộng đồng

Các đại lý Ford và Lincoln tại Hoa Kỳ đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng trong năm 2019, với 30%...

7 liên quan

Một đại lý Việt Nam được Tập đoàn Ford Motor vinh danh do có nhiều cống hiến cho cộng đồng

Tổng cộng có 6 đại lý từ khắp nơi trên thế giới đã được vinh danh vì những cống hiến cho xã hội, thông qua...

7 liên quan

Đại lý ôtô kêu trời vì hàng tồn

Các đại lý ôtô chịu nhiều áp lực về tài chính nên đua nhau đạp giá để thu hồi vốn, dẫn đến lỗ là điều khó...