Loay hoay với 'tour 0 đồng'

Loay hoay với 'tour 0 đồng'

Ẩn chứa nhiều hệ lụy, 'tour 0 đồng' đang diễn ra rầm rộ ở nhiều địa phương đặt ra không ít thách thức về mặt...

​Hợp tác công-tư tại các khu di sản thế giới

​Hợp tác công-tư tại các khu di sản thế giới

Đây là chủ đề được các chuyên gia, nhà quản lý trao đổi dưới nhiều giác độ trong hội thảo quốc tế 'Di sản...

Lo doanh nghiệp tư nhân 'ăn sẵn' di sản thế giới

Lo doanh nghiệp tư nhân 'ăn sẵn' di sản thế giới

Chỉ khai thác du lịch dựa trên tài nguyên sẵn có mà không quay lại bảo tồn, không đối thoại khi lập kế hoạch...

Muốn xúc tiến du lịch tốt, trước hết phải có sản phẩm tốt

Muốn xúc tiến du lịch tốt, trước hết phải có sản phẩm tốt

Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đã có bước phát triển chưa từng có trong lịch sử khi đạt tăng trưởng...

Xúc tiến du lịch Việt Nam: Làm chưa đến nơi đến chốn?

Xúc tiến du lịch Việt Nam: Làm chưa đến nơi đến chốn?

Các chuyên gia du lịch chia sẻ, công tác xúc tiến du lịch Việt Nam hiện làm chưa đến nơi đến chốn, TCDL chưa...

Nhân Ngày nước thế giới 22/3: Bài cuối - Xử lý nước thải cho tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long

Nhân Ngày nước thế giới 22/3: Bài cuối - Xử lý nước thải cho tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long

Thời gian gần đây, việc xử lý nước thải tại Vịnh Hạ Long bước đầu đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy...