Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank, lui về làm cố vấn

Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank, lui về làm cố vấn

Ông Võ Quốc Thắng (tức 'bầu' Thắng) đã chính thức thôi chức Chủ tịch Kienlongbank, người thay thế kế nhiệm...

1 liên quan

Ông Lê Khắc Gia Bảo là tân Chủ tịch Kienlongbank

Ông Lê Khắc Gia Bảo là tân Chủ tịch Kienlongbank

Ông Lê Khắc Gia Bảo sinh năm 1979, thạc sỹ quản trị kinh doanh, với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành Kiểm...

3 liên quan

Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng trong năm 2018

Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng trong năm 2018

Năm 2018, Kienlongbank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng gần 61%. Cổ tức dự kiến 8%.

2 liên quan

Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank

Bầu Thắng thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank

Ngày 26.4, các cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) bầu lại thành viên Hội đồng quản...

15 liên quan

Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng trong năm 2018

Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng trong năm 2018

Kienlongbank sẽ tiến hành ĐHCĐ vào ngày 26/4 tới tại Kiên Giang để thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong...

4 liên quan

Thế khó của bầu Thắng: Chọn sếp nhà băng hay doanh nghiệp?

Thế khó của bầu Thắng: Chọn sếp nhà băng hay doanh nghiệp?

Liên tục trong nửa tháng qua, chiếc ghế trong HĐQT và ban điều hành KienLongBank đã có sự thay đổi đáng kể....

18 liên quan

Thế khó của bầu Thắng: 'Con đẻ' hay 'con nuôi'?

Thế khó của bầu Thắng: 'Con đẻ' hay 'con nuôi'?

Liên tục trong nửa tháng qua, chiếc ghế trong HĐQT và ban điều hành KienLongBank đã có sự thay đổi đáng kể....

18 liên quan