Phát hành bộ tem mừng Đại lễ Vesak 2019

Phát hành bộ tem mừng Đại lễ Vesak 2019

Ngày 11/5, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành một bộ tem đặc...

12 liên quan

Phát hành bộ tem mừng Đại lễ Vesak 2019

Phát hành bộ tem mừng Đại lễ Vesak 2019

Đánh dấu việc Việt Nam đăng cai Vesak 2019, Bộ TT-TT phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành một...

58 liên quan

Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019

Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019

Với ngôn ngữ riêng hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều thông tin, mẫu tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019 sẽ là một...

58 liên quan

Bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo quốc tế Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), chiều 11/5, Bộ Thông tin và Truyền thông...

58 liên quan

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Ngày 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo quốc tế Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Bộ Thông tin và Truyền thông phối...

4 liên quan

Phát hành bộ tem và đồng xu bạc chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Phát hành bộ tem và đồng xu bạc chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Chào đón Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, ngày 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế Tam...

58 liên quan

Phát hành bộ tem chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Phát hành bộ tem chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Chiều 11-5 tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo quốc tế Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Bộ Thông tin và Truyền thông phối...

58 liên quan

Phát hành bộ tem đặc biệt 'Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc-Vesak 2019'
Phát hành bộ tem đặc biệt 'Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc-Vesak 2019' - Ảnh 1
Phát hành bộ tem đặc biệt 'Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc-Vesak 2019' - Ảnh 2
Phát hành bộ tem đặc biệt 'Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc-Vesak 2019' - Ảnh 3

Phát hành bộ tem đặc biệt 'Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc-Vesak 2019'

Chiều 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế Tam Chúc (Hà Nam), Bộ TT&TT phối hợp với Giáo hội Phật...

58 liên quan

Ra mắt bộ tem Chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2019

Ra mắt bộ tem Chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2019

Chiều nay (11/5), tại Trung tâm Phật giáo Quốc tế Tam Chúc, Hà Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp...

4 liên quan

Phát hành đặc biệt bộ tem 'Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc-Vesak 2019'

Phát hành đặc biệt bộ tem 'Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc-Vesak 2019'

Chiều 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế Tam Chúc (Hà Nam), Bộ TT&TT phối hợp với Giáo hội Phật...

10 liên quan