Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tổ chức Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tổ chức Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961

Ngày 17/9, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tổ...

116 liên quan

Khánh Hòa: Nâng cao năng lực quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

Khánh Hòa: Nâng cao năng lực quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 29/5, tại Khánh Hòa, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ...

Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc - quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

y là nội dung khóa đào tạo chuyên đề được Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây...

2 liên quan

Dòng người chen chân dâng sớ giải hạn ở phủ Tây Hồ đầu năm

Dòng người chen chân dâng sớ giải hạn ở phủ Tây Hồ đầu năm

Vào dịp đầu năm mới, người dân Thủ đô đã đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) để vãn cảnh và dâng sớ giải hạn đầu năm.

Cao Bằng: Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện trực thuộc tỉnh

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, cần từng bước xây dựng tỉnh Cao Bằng phát...

Hà Nam: Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cán bộ cấp huyện

Ngày 11/10, tại Hà Nam, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng...

9 liên quan

Truy xuất nguồn gốc thịt heo: Khó ngắn hạn, lợi lâu dài

Hiện tại, một số hệ thống phân phối và bán lẻ thực phẩm nước ngoài đã liên hệ với Đồng Nai để mua thịt heo...

61 liên quan