Vì sao Trưởng ban Tổ chức Huyện Chư Sê bị cách tất cả chức vụ Đảng?

Vì sao Trưởng ban Tổ chức Huyện Chư Sê bị cách tất cả chức vụ Đảng?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Tỉnh ủy Gia Lai đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách...

9 liên quan

Cắt hết chức vụ trong Đảng đối với Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê

Cắt hết chức vụ trong Đảng đối với Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê

Ngày 8-9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Lê Kim...

9 liên quan

Dùng bằng giả, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê bị cắt hết chức vụ trong Đảng

Dùng bằng giả, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê bị cắt hết chức vụ trong Đảng

Ngày 8/9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Lê Kim...

9 liên quan

Trưởng ban Tổ chức Huyện dùng bằng ĐH giả: Đường tiến thân

Trưởng ban Tổ chức Huyện dùng bằng ĐH giả: Đường tiến thân

Ông Lê Kim Khoa - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) vừa bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả.

9 liên quan

Phát hiện Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Chư Sê dùng bằng đại học giả

Phát hiện Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Chư Sê dùng bằng đại học giả

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện ông Lê Kim Khoa - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê, sử dụng...