Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Bài 2: Đào tạo nghề hướng đến tiêu chuẩn quốc tế

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Bài 2: Đào tạo nghề hướng đến tiêu chuẩn quốc tế

Xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quá trình hội nhập và phát triển sâu rộng của đất nước...

7 liên quan

Nâng cao trình độ lao động, việc không thể chần chừ

Nâng cao trình độ lao động, việc không thể chần chừ

Theo phân tích của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, trong 10-15 năm tới khoảng...

51 liên quan

Thúc đẩy kỹ năng nghề cho thanh niên trong kỷ nguyên số

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động lớn tới dạy nghề, việc làm. Nhiều nghề mới xuất hiện nhưng...

Mâu thuẫn quy mô và chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp

Trong giáo dục luôn luôn tồn tại mâu thuẫn nội tại giữa quy mô và chất lượng, giáo dục nghề nghiệp cũng...

Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế

Ngày 12/6, Hội thảo khoa học quốc gia 'Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và...

2 liên quan

Điều gì quyết định sự tồn tại, thương hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

TS Phan Chính Thức - Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy...

Đề xuất các nội dung đào tạo nghề vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Ngày 18/4, tại Hải Phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phối với Tổ chức Lao động Quốc tế...

4 liên quan

Tham vấn về sửa đổi Bộ luật Lao động

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thảo tham vấn về sửa đổi Bộ luật Lao động.

Tham vấn về các quy định học nghề, phát triển kỹ năng nghề trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ngày 22/02/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức cuộc họp tham vấn về các quy định về học...

208 liên quan

Giáo dục nghề nghiệp sẽ là bài toán lớn của năm 2019

Việt Nam hiện còn một tỉ lệ rất lớn lao động chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật lên đến gần 80% và mỗi...

1 liên quan

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nhằm kiện toàn bộ máy, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung, thay thế bảy thành viên tham gia Ban Chỉ...