Nam thanh niên tử vong trong lúc lắp đặt hệ thống wifi

Nam thanh niên tử vong trong lúc lắp đặt hệ thống wifi

Trong lúc lắp đặt hệ thống dây mạng wifi, dây mạng chạm trúng đường dây điện trung thế gây giật điện khiến...

Kéo cáp viễn thông, nhân viên VNPT bị điện giật tử vong

Kéo cáp viễn thông, nhân viên VNPT bị điện giật tử vong

Trong lúc lắp đặt hệ thống dây cáp viễn thông, người đàn ông quê Hà Tĩnh không may bị điện giật tử vong.

Đà Nẵng: Lắp wifi, một công nhân bị điện giật tử vong

Trong quá trình lắp wifi, do sơ suất để dây mạng văng trúng đường dây điện trung thế khiến nam công nhân bị...

5 liên quan

Nhân viên VNPT bị điện giật chết khi lắp dây mạng wifi

Đang lắp đặt hệ thống dây mạng wifi, dây mạng văng trúng đường dây điện trung thế gây giật khiến anh Lâm tử...

Lắp dây mạng Wi-Fi, nhân viên VNPT bị điện giật chết

Trong lúc lắp đặt hệ thống dây mạng Wi-Fi người đàn ông quê Hà Tĩnh không may bị điện giật tử vong.

Nhân viên VNPT bị điện giật chết khi đang kéo cáp viễn thông

Đang lắp đặt thì dây cáp viễn thông văng trúng đường dây trung thế khiến nam công nhân bị điện giật tử...

Nam nhân viên VNPT bị điện giật chết thương tâm, khi đang làm việc

Mặc dù được sơ cứu 30 phút nhưng anh Lâm đã tử vong do bị điện giật quá nặng