Nhà máy rác TP Cà Mau xin ngưng, tỉnh nói không!

Nhà máy rác TP Cà Mau xin ngưng, tỉnh nói không!

Tỉnh Cà Mau thông tin rõ với báo chí không giải quyết cho Nhà máy rác TP Cà Mau tiếp tục ngưng hoạt động và...

Khiển trách Phó Chủ tịch phường gợi ý dân 'ủng hộ tiền' đội bóng

Khiển trách Phó Chủ tịch phường gợi ý dân 'ủng hộ tiền' đội bóng

Ông Diệp Tấn Lưu, Phó Chủ tịch UBND phường 9 (thành phố Cà Mau) bị xem xét khiển trách do gợi ý người dân...

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Đó là thông tin ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Cà Mau cung cấp tại cuộc họp HĐND...

4 liên quan

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Đó là thông tin ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Cà Mau cung cấp tại cuộc họp HĐND...

6 liên quan

Cà Mau luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cà Mau luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh Cà Mau vừa kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo các địa phương. Theo đó, ông Hứa Minh Hữu không còn làm Chủ...

Xin miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau

Xin miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký văn bản phê bình, kiểm điểm ông Hứa Minh Hữu- Chủ tịch UBND thành...