Hà Tĩnh: Sai phạm trong quản lý đất đai, 15 cán bộ bị đề nghị kỷ luật

Hà Tĩnh: Sai phạm trong quản lý đất đai, 15 cán bộ bị đề nghị kỷ luật

Thu tiền của các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở trái quy định, một loạt cán bộ ở huyện Lộc Hà...

6 liên quan

Hà Tĩnh: Kỉ luật hàng loạt cán bộ huyện Lộc Hà trong quản lí đất đai

Hà Tĩnh: Kỉ luật hàng loạt cán bộ huyện Lộc Hà trong quản lí đất đai

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có kết luận về việc đề nghị xem xét, kỷ luật đối với Đảng ủy xã Thạch...

Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp ở Hà Tĩnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp và xem xét kỷ luật các tổ chức, hàng loạt cán bộ xã, nguyên cán bộ...

6 liên quan

Hà Tĩnh: Vi phạm của một số tổ chức đảng và cán bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có kết luận về vi phạm của một số tổ chức đảng, đảng viên ở 2...

6 liên quan

Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp vì dính sai phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều kết luận, xem xét kỷ luật tổ chức, cán bộ ở các địa phương....

6 liên quan

Hà Tĩnh xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành xem xét kỷ luật hàng loạt tổ chức, cá nhân tại huyện ủy Lộc Hà,...

6 liên quan

Hà Tĩnh xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

Hàng loạt tập thể, cán bộ, nguyên cán bộ cấp huyện vừa bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận có sai...

20 liên quan

Hà Tĩnh: Xem xét kỷ luật hàng loạt lãnh đạo huyện Lộc Hà vì sai phạm đất đai

Trong kỳ họp thứ 26, 27 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều kết luận, xem xét kỷ luật...