Người chiến sĩ nội tuyến trong phong trào Đồng khởi ở Bến Tre

Người chiến sĩ nội tuyến trong phong trào Đồng khởi ở Bến Tre

Cách nay 60 năm, tại một trong những 'chiếc nôi' khởi nguồn phong trào Đồng khởi ở Bến Tre (xã Định Thủy,...

2 liên quan

Nhân tố quyết định thắng lợi phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960

Nhân tố quyết định thắng lợi phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960

Dù tỉnh Bến Tre lúc ấy chỉ có 18 Chi bộ với 182 đảng viên nhưng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân làm nên cuộc...

39 liên quan

Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam

Ngày 19-12, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc...

39 liên quan

Hội thảo 'Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam'

Chiều 16-12, Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo thông tin về hội thảo 'Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước...

4 liên quan

Hội thảo cấp quốc gia 60 năm phong trào Đồng Khởi

Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi sẽ diễn ra tại tỉnh Bến Tre - cái nôi của...

39 liên quan

'Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam'

Ngày 11/12, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức buổi họp báo giới...

4 liên quan

Bộ Quốc phòng hội thảo quốc gia phong trào Đồng Khởi

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 60 năm 'Phong trào Đồng Khởi' (17-1-1960 - 17-1-2020) sẽ diễn ra tại tỉnh Bến...

39 liên quan