Berlin trước và trong những ngày phòng chống dịch bệnh

Berlin trước và trong những ngày phòng chống dịch bệnh

Những bức ảnh chụp tại Berlin (Đức) trước và sau khi dịch Covid-19 bắt đầu cho thấy không gian đô thị vắng...

Những bức ảnh chưa từng được công bố về bức tường Berlin lịch sử

Những bức ảnh chưa từng được công bố về bức tường Berlin lịch sử

Đã 30 năm trôi qua, kể từ ngày bức tường Berlin, chia cách miền Đông và Tây nước Đức sụp đổ, mang đến 1...

Ảnh độc: Khoảnh khắc khi Bức tường Berlin chính thức sụp đổ

Ảnh độc: Khoảnh khắc khi Bức tường Berlin chính thức sụp đổ

Tồn tại trong gần 30 năm, Bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức và Tây Đức là biểu tượng mạnh mẽ nhất của...

Khoảnh khắc khi Bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức và Tây Đức sụp đổ

Tồn tại trong gần 30 năm, Bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức và Tây Đức là biểu tượng mạnh mẽ nhất của...

Ảnh hiếm: Cuộc sống ở Berlin thời cao điểm Chiến tranh Lạnh

Cuộc sống ở đông và tây Berlin thời điểm Chiến tranh Lạnh đang ở giai đoạn căng thẳng một lần nữa được tái...