Cần cơ chế cụ thể, hữu hiệu bảo vệ người tố cáo

Cần cơ chế cụ thể, hữu hiệu bảo vệ người tố cáo

Sáng 29/3, góp ý vào dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam...

Luật Tố cáo (sửa đổi): Cơ chế nào bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực?

Luật Tố cáo (sửa đổi): Cơ chế nào bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực?

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự án Luật...

11 liên quan

Cần rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Cần rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 29/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào dự...

11 liên quan

Người dân không biết cơ quan nào tiếp nhận tố cáo

Người dân không biết cơ quan nào tiếp nhận tố cáo

Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là vì sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa...

2 liên quan

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh, cần làm rõ các hình thức tố cáo; thời...

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực

Về các hình thức tố cáo, các đại biểu đều thống nhất cho rằng nên mở rộng các hình thức tố cáo qua thư điện...

Trở ngại nào khiến người dân 'ngại' tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

Trở ngại nào khiến người dân 'ngại' tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa...

11 liên quan