Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hai sai lầm khiến Tào Tháo 'vỡ mộng thiên thu'

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hai sai lầm khiến Tào Tháo 'vỡ mộng thiên thu'

Với tài năng và trí tuệ của mình, Tào Tháo vốn có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Tiếc thay...

108 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tại sao Gia Cát Lượng lại để Quan Vũ tha chết cho Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tại sao Gia Cát Lượng lại để Quan Vũ tha chết cho Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo?

Sau khi đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích, nếu Gia Cát Lượng không để Quan Vũ tha cho Tào Tháo thì cục diện...

108 liên quan

Không phải Xích Bích, đây mới là trận chiến 'lấy ít địch nhiều' điên rồ nhất lịch sử Tam Quốc

Không phải Xích Bích, đây mới là trận chiến 'lấy ít địch nhiều' điên rồ nhất lịch sử Tam Quốc

Chỉ với 800 kỵ binh, Trương Liêu (đại tướng của Tào Tháo) đã đánh bại 100.000 quân của Tôn Quyền để làm nên...

54 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về chuyện Tào Tháo dụ hàng Trương Liêu

Sinh thời, Trương Liêu được đánh giá là một vị tướng hữu dũng hữu mưu. Tuy nhiên sự thực là phần lớn tên tuổi...

10 liên quan

Sự thật việc Gia Cát Lượng làm ngơ khiến Quan Vũ chết thảm?

Sự thật việc Gia Cát Lượng làm ngơ khiến Quan Vũ chết thảm?

Nguyên nhân thực sự khiến quan Quan Vũ chết thảm được một số học giả Trung Quốc nhận định là bất đồng sâu...

108 liên quan