Ai dám lên tiếng khi người đứng đầu lạm quyền, lộng hành?

Ai dám lên tiếng khi người đứng đầu lạm quyền, lộng hành?

Cơ quan tổ chức, đoàn thể, người dân có quyền giám sát, kiểm soát quyền lực của người đứng đầu. Nhưng giám...

Ai dám lên tiếng khi người đứng đầu lạm quyền, lộng hành?

Ai dám lên tiếng khi người đứng đầu lạm quyền, lộng hành?

Cơ quan tổ chức, đoàn thể, người dân có quyền giám sát, kiểm soát quyền lực của người đứng đầu. Nhưng giám...

Kiểm soát quyền lực, chấm dứt chạy chức, chạy quyền

Kiểm soát quyền lực, chấm dứt chạy chức, chạy quyền

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám...

Kiểm soát quyền lực, chấm dứt chạy chức, chạy quyền

Kiểm soát quyền lực, chấm dứt chạy chức, chạy quyền

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám...

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm
Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm - Ảnh 1 Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm - Ảnh 2 Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm - Ảnh 3

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm

'Ngành tổ chức và công tác cán bộ rất nhạy cảm, khó khăn...' - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính...

'Gặp Bí thư còn ngán, làm sao giám sát ?'

'Gặp Bí thư còn ngán, làm sao giám sát ?'

Đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực người đứng đầu, Bí thư Quận ủy Quận Tân Bình (TPHCM) Kiều Bình Chung...

62 liên quan