Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 21-11, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội...

4 liên quan

Phó Chủ tịch nướclàm việc với TP Cần Thơ

Phó Chủ tịch nướclàm việc với TP Cần Thơ

Chiều 21-11, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội...

Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

Quốc hội chiều 14-11 thông qua tổng chi đầu tư phát triển 196.900 tỉ đồng trong khi chi trả nợ lãi lên đến...

11 liên quan

Vốn hỗ trợ giảm nghèo: Cần được phát huy hiệu quả

Những năm qua, từ nguốn vốn của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh, bền vững, UBND tỉnh đã...

6 liên quan

Giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Việc nâng cao đời sống, tăng cường ổn định chính trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là một...

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày 01/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2018/TT-BTC bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7...

Lợn giống cấp cho dân để giảm nghèo bất ngờ chết hàng loạt

Chỉ vài ngày sau khi nhận nuôi, hàng chục con lợn giống đã lăn đùng ra chết vì bệnh tiêu chảy. Người dân...

Tích hợp chính sách dân tộc theo hướng 'cho cần câu thay cho con cá'

Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngày 27-10, nhiều đại biểu kiến nghị Quốc hội cần có Nghị quyết...

15 liên quan

Khơi dậy ý chí thoát nghèo

i qua hơn một nửa chặng đường thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo...

45 liên quan

Bố trí nguồn lực thực hiện kịp thời chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 23-10, các đại biểu Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số...

29 liên quan

Tình trạng tái nghèo đang diễn ra ở nhiều địa phương

Tỷ lệ hộ nghèo phát sinh cao (22,98%) so với tổng số hộ thoát nghèo, tình trạng tái nghèo đã và đang diễn...

45 liên quan

Nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện từ vùng 'năm nhất'

Giai đoạn ba năm từ 2016-2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã...

1 liên quan

Đạt và vượt nhiều mục tiêu quốc gia

Theo Báo cáo của Chính phủ, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ vượt một số mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia...

19 liên quan

Hội nghị - hội thảo

Sáng 19-10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an...

6 liên quan